wejherowo2016 Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne

Biblioteka

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego pw. bł. Jana Dunsa Szkota we Wronkach jest biblioteką specjalistyczną, gromadzącą dzieła z zakresu humanistyki i duchowości chrześcijańskiej, w szczególności filozofii, teologii, religioznawstwa, historii (w tym historii Kościoła i Zakonu Braci Mniejszych), a także literatury i sztuk pięknych. Biblioteka służy wykładowcom i studentom Seminarium, jednak możliwe jest też udostępnianie jej zasobów czytelnikom spoza wspólnoty seminaryjnej i zakonnej.

KATALOG ON-LINE

Trwają prace nad przeniesieniem katalogu Biblioteki WSD do Centralnego Katalogu Federacji Bibliotek Kościelnych Fides, w ramach którego zbiory swoje udostępnia

Biblioteka Główna Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce

KONTAKT:

biblioteka@franciszkanie.net

 

Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES