wejherowo2016 Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne

Biblioteka

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego pw. bł. Jana Dunsa Szkota we Wronkach, należąca do Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, jest biblioteką specjalistyczną, gromadzącą dzieła z zakresu humanistyki i duchowości chrześcijańskiej, w szczególności z filozofii, teologii, religioznawstwa, historii, w tym historii Kościoła i Zakonu Braci Mniejszych, a także sztuk pięknych. Biblioteka służy przede wszystkim profesorom i studentom Seminarium, możliwe jest też udostępnianie jej zasobów czytelnikom spoza wspólnoty seminaryjnej i zakonnej.

Katalog on-line

Biblioteka czynna jest we wtorki i piątki, w godzinach:  18:00 -20:00.

W czasie wakacji (sierpień – wrzesień), Biblioteka czynna jest we wtorki, w godzinach: 18:00 -20:00.

 

KONTAKT:

biblioteka@franciszkanie.net

Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES