Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne

Działalność naukowa


Działalność dydaktyczno-naukowa
wykładowców WSD we Wronkach
w roku akademickim 2018/2019

(na podstawie nadesłanych ankiet – kolejność alfabetyczna)

 

o. dr Arkadiusz M. Czaja OFM

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WSD OFM we Wronkach: Wprowadzenie ogólne do nauki prawa kanonicznego,
Hierarchiczny Ustrój Kościoła;

Nowicjat Zgromadzenia ss. Elżbietanek w Puszczykowie: Prawo zakonne

Nowicjat Prowincji św. Franciszka z Asyżu OFM w Osiecznej: Prawo zakonne

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Opublikowane oraz oddane do druku książki i artykuły

 1. Sędzia w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa w: Struktura i działalność Sądu Diecezjalnego w Tarnowie w latach 1983–2015, red. R. Kantor, Wydawnictwo Naukowe. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 2016, s. 29–40 (wersja drukowana i wersja online).
 2. Obrońca węzła małżeńskiego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa w: Struktura i działalność Sądu Diecezjalnego w Tarnowie w latach 1983–2015, red. R. Kantor, Wydawnictwo Naukowe. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 2017, (artykuł przyjęty do druku).
 3. A selection of issues concerning the Sacrament of the Holy Eucharist in the valid canonical legislation „The Review of Comparative Law” 26/27, No. 3/4 (2016), pp. 89–106 (wersja drukowana i online).
 4. A selection of issues concerning Friday as the day of penance in the aspect of canon law, „The Review of Comparative Law” 24, No. 1 (2016), pp. 69–88 (wersja drukowana i online).
 5. Geneza i znaczenie posługi rodziców chrzestnych w ujęciu liturgiczno-kanonicznym, „Ruch Biblijny i Liturgiczny. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Teologicznego” LXIX (2017), nr 1.
 6. Franciszkański Zakon Świeckich jako zakon w aspekcie teologiczno-kanonicznym w: Charyzmat franciszkański dzisiaj na podstawie Reguły. Materiały do formacji ciągłej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce na rok 2017, praca zbiorowa, Warszawa 2017, s. 10–18.
 7. Rola i znaczenie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich we współczesnej ewangelizacji w: Toruńskie Wiadomości Kościelne. Urzędowe Pismo Diecezji Toruńskiej. Kwartalnik Diecezji Toruńskiej, XXV (2016), nr 1-2 (96-97), s. 324-336.
 8. Franciszkański Zakon Świeckich jako zakon franciszkański w aspekcie kanoniczno-pastoralnym w: Charyzmat franciszkański dzisiaj na podstawie Reguły. Materiały do formacji ciągłej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce na rok 2017, praca zbiorowa, Warszawa 2017, s. 23–31.
 9. Specyfika przyrzeczenia życia ewangelicznego składanego we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w: Charyzmat franciszkański dzisiaj na podstawie Reguły. Materiały do formacji ciągłej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce na rok 2017, praca zbiorowa, Warszawa 2017, s. 35–45.
 10. Niedziela dniem odpoczynku „Głos św. Franciszka” 57 (2016), nr 9, s. 31–36.
 11. Kanonizacja i kult Świętego Franciszka z Asyżu, „Tercjarz. Miesięcznik Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Brodnicy” X (2016), nr 3 (108), s. 1–5.
 12. Obowiązek troski o osoby chore i starsze „Z życia naszej Wspólnoty” V (2016), nr 119, s. 1–2.
 13. Święty Franciszek z Asyżu wiernym naśladowcą Jezusa Chrystusa „Z życia naszej Wspólnoty” V (2016), nr 125, s. 3–4.
 14. FZŚ jako zakon w aspekcie teologiczno-kanonicznym. Konferencja formacyjna „Głos św. Franciszka” 58 (2017), nr 2, s. 20–26.
 15. Miłakowo miejscem upamiętnienia żołnierzy niezłomnych „Nasz Głos. Niezależny Tygodnik Lokalny Regionu Ostródzkiego”, http://nasz–glos.com/ 2017/03/28/ wiadomości/ludzie–powiat/935–milakowo–miejscem-pamieci–o–zolnierzach–niezlomnych (artykuł online).
 16. FZŚ jako zakon franciszkański w aspekcie kanoniczno-pastoralnym. Konferencja formacyjna, „Głos św. Franciszka” 58 (2017), nr 4, s. 18–24.
 17. Piękno miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, „Głos św. Franciszka” 58 (2017), nr 5, s. 34–36.
 18. Słowo wstępne w: Pielgrzymka Szlakiem Sanktuariów Maryjnych w 100-ną rocznicę Objawień Najświętszej Maryi Panny w Fatimie. Miłakowo – Kartuzy – Sianowo – Potęgowo – Wejherowo, red. A.M. Czaja, Miłakowo 2017, s. 3–4.
 19. Specyfika przyrzeczenia życia ewangelicznego składanego w FZŚ. Konferencja formacyjna, „Głos św. Franciszka” 58 (2017), nr 6, s. 18–23.
 20. Urząd obrońcy węzła małżeńskiego po II wojnie światowej. Aspekt historyczno-prawny, w: Struktura i działalność Sądu Diecezjalnego w Tarnowie w latach 1945–1983, red. R. Kantor, Wydawnictwo Naukowe. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 2018.
 21. Geneza i znaczenie posługi rodziców chrzestnych w ujęciu liturgiczno-kanonicznym, „Ruch Biblijny i Liturgiczny. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Teologicznego” 70 (2017), nr 3, s. 259–277.
 22. Prawne aspekty urzędu obrońcy węzła w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w: „Tarnowskie Studia Teologiczne”, Wydawnictwo Naukowe. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 36 (2017), nr 2, s. 95-108.
 23. Słowo wstępne, w: Album. Pielgrzymka do Włoch, Red. M. Pietrasik, Miłakowo, 2018.

Referaty i odczyty na sympozjach, konferencjach

 1. Znaczenie i skutki profesji wieczystej złożonej w Zakonie Braci Mniejszych Toruń 5 lipca 2016 roku. Duchowość franciszkańska – jej źródła oraz wpływ na współczesne życie chrześcijanina. Wykład wygłoszony w ramach formacji dla członków wspólnoty miejscowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z Sierakowic. Sierakowice, 4 listopada 2015 roku.
 2. Święty Franciszek z Asyżu a żłóbek w Greccio, Miłakowo 6 stycznia 2017 roku.
 3. Profesja wieczysta w prawie kanonicznym, Wieliczka 5 lipca 2017 roku
 4. Prawne aspekty profesji wieczystej w Zakonie Braci Mniejszych, Dursztyn, 10 lipca 2018 r.

Udział w sympozjach i zjazdach

Warsztaty dla przełożonych Górze Świętej Anny „Rola przełożonego we wspólnocie zakonnej”, 6-9 listopada 2017 r. (uczestnik)

INNA DZIAŁALNOŚĆ

– Przewodniczący Komisji Statutowej Rady Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce

– Członek Komisji Ds. Rewizji Statutów Prowincjalnych i Statutów Formacji Ciągłej

– Sędzia Sądu Diecezji Toruńskiej

– Adwokat kościelny w kanonicznych procesach karnoadministracyjnych

– Asesor w kanonicznych procesach karnoadministracyjnych

– Gwardian klasztoru w Miłakowie

– Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

– Członek Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Organizacja konferencji naukowych: „Miłakowskie Spotkania Naukowe”:

 • 12 września 2016 roku: In vitro. Dlaczego nie?
 • 4 grudnia 2016 roku: Franciszkański Zakon Świeckich drogą do świętości
  i Rodzina Świętego Ludwika króla Francji
  .
 • 11 grudnia 2016 roku: Przyczyny nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym.

 

Współorganizacja sympozjum naukowego w Miłakowie:

„Ojciec Władysław Włodyka życie i posługa duszpasterska w Miłakowie”, 24 września 2017 r.

 

Organizacja wystaw historyczno-edukacyjnych w Miłakowie:

– „Dzień Sybiraka”, od 17 do 28 września 2017 r. w sali klasztoru franciszkanów;

– Wystawa życia i działalności duszpasterskiej franciszkanina o. Władysława Konstancjusza Włodyki w Miłakowie, od 24 do 27 września 2017 r.;

– „Żołnierze Niezłomni”; od 17 do 19 marca 2018 r. w sali klasztoru franciszkanów

– „Masowa deportacja Polaków na Sybir”, od 22 kwietnia do 8 maja 2018 r. w sali klasztoru franciszkanów.

 

Współorganizacja imprez religijno-kulturalnych w Miłakowie:

– 6 stycznia 2018 r. Orszak Trzech Króli;

– 6 maja 2018 r. turniej piłkarski;

– 20 czerwca 2018 r. Franciszkański Turnieje Warcabowe dla dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich;

– 24 czerwca 2018 r. Ogólnopolski Festiwal Chórów;

– 15 lipca 2018 r. festynem rodzinno-charytatywnym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Nagrody:

Uhonorowanie odznaką Honorową Primus in Agendo nadaną przez Elżbietę Rafalską, Ministra ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wniosek Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, za wieloletnią działalność charytatywną na rzecz pomocy w leczeniu chorych dzieci i osób starszych, a także za troskę o dobro rodziny.

 

o. dr Filemon T. Janka OFM

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WT UAM w Poznaniu (studia stacjonarne): Historia Filozofii, Antropologia filozoficzna, Metafizyka;

WT UAM w Poznaniu (studia niestacjonarne): Historia Filozofii, Filozofia dialogu, Filozofia przyrody, Wstęp do filozofii;

WT UAM w Poznaniu (studia doktoranckie i podyplomowe): Ogólna metodologia nauk z elementami nauk teologicznych; wykład monograficzny: Etyka i pedagogika – inspiracje filozoficzne.

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Opublikowane oraz oddane do druku książki i artykuły

Artykuły

 – Wrong understanding of freedom in the contemporary world in the context of the anti-life practices (oddane do druku), Gniezno 2017

Idealizm i realizm w przekazie wirtualnym,  Edukacja. Teologia i dialog, t. 13, Poznań: WT UAM 2017.

Wrong understanding of freedom in the contemporary world in the context of the anti-life practices, Rivista, XCIII, Antonianum 1, Rzym 2018.

 

Referaty i odczyty na sympozjach, konferencjach

– Konferencja dla Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce, Poznań 13.11.2016 r.

– Konferencja dla przełożonych Prowincji św. Franciszka w Polsce, Poznań 09.05.2017 r.

– „Idealizm i realizm w przekazie wirtualnym.” Konferencja na 35. zjeździe Braci Zakonnych, Częstochowa 16.10.2017 r.

– „Młode wino, nowe bukłaki.” – prezentacja dokumentu Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego dla przełożonych Towarzystwa Chrystusowego, Poznań 19.04.2018 r.

 

Udział w sympozjach i zjazdach

– Bonawenturiański system myślenia. Pytanie o aktualność, Kraków 01-02.06.2017 r. (referent)

– III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Filozoficzne aspekty doświadczenia mistycznego pt. Doświadczenie mistyczne we wczesnym średniowieczu. Perspektywa filozoficzna, Łódź – Porszewice 18-19.06.2017 r. (prelegent)

– Sympozjum naukowe „Kościół wspólnotą w drodze do świętości. 1050 – lecie biskupstwa w Poznaniu”, Poznań 22.03. 2018 r.

– Sympozjum naukowe „390. lat Kujawskiej Jerozolimy”, Pakość 08. 06. 2018 r.

– IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Filozoficzne aspekty doświadczenia mistycznego, pt. „Doświadczenie mistyczne w rozkwicie średniowiecza. Perspektywa filozoficzna”, Nakło nad Notecią 10-11.06.2018 r.

INNA DZIAŁALNOŚĆ

Wikariusz Prowincjalny Prowincji św. Franciszka z Asyżu w Polsce

 

o. dr Grzegorz Matlak OFM

 

Udział w sympozjach i sesjach naukowych

Oblicza Krzyża, Warszawa OFM, 21.10.2017 (uczestnik).

Psychoterapia osób duchownych i zakonnych, UPJPII Kraków, 09.03.2018 (uczestnik)

Zdrowa duchowość a religijność neurotyczna, Bobolanum, Warszawa 09.05.2018 (uczestnik).

INNA DZIAŁALNOŚĆ

Wikariusz parafialny

 

o. dr Mikołaj J. Rąpała OFM

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WSD OFM Wronki: Filozofia Boga

Udział w sympozjach i zjazdach

Krakowskie Sympozjum Filozofii Biologii: Rola Filozofii w Biologii, Wydział Filozoficzny UJ, Kraków 21.04.2017 (uczestnik)

o. prof. dr hab. Adam R. Sikora OFM

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WSD OFM we Wronkach: Literatura epistolarna, Wstęp do Pisma świętego, Ćwiczenia do Ksiąg Prorockich, Seminarium naukowe, Pięcioksiąg i księgi historyczne;

WT UAM w Poznaniu: Seminarium naukowe.

Wykłady okolicznościowe:

Księgi Prorockie, 18 godz. wykładów dla Sióstr Chrystusa Króla w Morasku (październik – maj 2016/2017).

Duchowość Ewangelii według św. Jana (cz. I) – prelekcja dla Kręgu Biblijnego alumnów ASD w Poznaniu, 14.12.2016 r.

Duchowość Ewangelii według św. Jana (cz. II) – prelekcja dla Kręgu Biblijnego alumnów ASD w Poznaniu, 29.05.2017 r.

Betlejem w Piśmie świętym, historii i archeologii – wykład dla uczestników kręgu biblijnego przy parafii p.w. św. Franciszka Serafickiego w Poznaniu, styczeń 2017 r.

– Cykl wykładów biblijnych na temat Problematyki wiary w Ewangelii według św. Jana – dla Duszpasterstwa Akademickiego „Porcjunkula”– 4-5.03.2015, Nadziejewo k/ Środy Wielkopolskiej.

Patmos a Apokalipsa św. Jana – dwie konferencje dla Dzieła Biblijnego Archidiecezji Poznańskiej, Poznań 14.12.2017 r.

Umiłowany uczeń Jezusa o Duchu, który umacnia miłość – konferencja dla Akcji Akatolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej, Poznań 26.11.2017 r.

Wyspa Patmos – miejsce ostatniego objawienia biblijnego, konferencja dla Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, Poznań 7.02.2018 r.

Klucz do Apokalipsy – jak czytać, żeby zrozumieć, trzy prelekcje popularnonaukowe dla Duszpasterstwa Akademickiego Plus w Poznaniu, 17 i 24.04 i 22.05. 2018 r.

– Cykl wykładów z Ksiąg mądrościowych dla Sióstr Misjonarek  Chrystusa Króla w Morasku, 3.02.2018; 3.03.2018; 7.04 i 14.04.2018; 16.06.2018.

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Opublikowane oraz oddane do druku książki i artykuły

Książki

 1. Kalwaria Wejherowska. Święte Miejsca Jerozolimy na Kaszubach, Wejherowo 2016: Oskar & Wydawnictwo BiT, ISBN 978-83-65175-27-4, str. 132.
 2. Knéga Kapłańskô (Księga Kapłańska. tłum. z języka hebrajskiego na język kaszubski), Gdańsk: Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 2017.
 3. Knéga Kapłańskô (Księga Kapłańska. tłum. z języka hebrajskiego na język kaszubski), Gdańsk: Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 2017, str. 144.
 4. Apokalipsa św. Jana. Impresje artystyczne Macieja Tamkuna. Wprowadzenie i przekład tekstów biblijnych o. Adam R. Sikora OFM, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Liber Novum 2018, stron 79.

Artykuły

 1. Teologia chrztu w Ewangelii według św. Jana (J 3,1-21; 4,1-30; 9,1-39; 19,34). Próba syntezy, w: Chrzest Polski 966-2016. Ujęcie interdyscyplinarne, red. B. Kochaniewicz, Poznań: WT UAM 2016, s. 17-32.
 2. Przekład Księgi Koheleta na kaszubski, w: Verba Sacra. Biblia Kaszubska. Księga Koheleta. Knéga Kòheleta, Wejherowo 2017, s. 6-14.
 3. Przekład Księgi Koheleta na język polski, w: Verba Sacra. Biblia Kaszubska. Księga Koheleta. Knéga Kòheleta, Wejherowo 2017, s. 15-23.
 4. 4. Komentarz teologiczny: Księga Koheleta – „marność nad marnościami”, w: Verba Sacra. Biblia Kaszubska. Księga Koheleta. Knéga Kòheleta, Wejherowo 2017, s. 3-5.
 5. „W domu Ojca Mego mieszkań jest wiele” (J 14,2). Perspektywa chrześcijańskiej nadziei, „Biblica Patristica Thoruniensia” v. 9 nr 4 (2016), 99-114.
 6. Przekłady tekstów biblijnych na kaszubski. Historia i współczesność, „Slavia” (2017), s. 407-428.
 7. Kodeks  Purpurowy (N; 022) – świadek Ewangelii według św. Marka z Patmos, Warszawa UKSW 2016 (oddany do druku 02.06.2016)
 8. Teksty biblijne w Cwicźeniu Katechismowym Szymona Krofeja – osiemnasto-wiecznym zabytku piśmiennictwa kaszubskiego, „Studia Gnesiensis” (2017) (wysłany do wydawnictwa: 01.07.2017).
 9. Biogram: Adam R. Sikora, w: Encyklopedia 100-lecia KUL
 10. Kodeks  Purpurowy (N; 022) –  świadek Ewangelii według św. Marka z Patmos, w: Studia nad Ewangelią według św. Marka. Nowy Testament: geneza – interpretacja – aktualizacja, (Lingua Sacra. Monografie 8), red. J. Kręcidło, W. Linke, Ząbki: Apostolicum 2017, s. 15-29. (oddany do druku 02.06.2016)
 11. Verba Sacra. Biblia 3.0. Księga Rodzaju. Dzieje Józefa, Przekład i komentarz teologiczno-pastoralny, Poznań 2017, s. 3-17.
 12. Teksty biblijne w  Cwicźeniu Katechismowym Szymona Krofeja – osiemnastowiecznym zabytku piśmiennictwa kaszubskiego, „Studia Gnesnensia” t. 31 (2017), s. 5-17. (wysłany do wydawnictwa: 01.07.2017).
 13. Przekład Księgi Apokalipsy św. Jana  na kaszubski, w: Verba Sacra. Biblia Kaszubska. Księga Koheleta. Knéga Apokalipsy św. Jana, Wejherowo 2018, s. 6-13.
 14. Przekład Księgi Apokalipsy św. Jana na język polski, w: Verba Sacra. Biblia Kaszubska. Księga Koheleta. Knéga Apokalipsy św. Jana, Wejherowo 2018, s. 14-21.
 15. Komentarz pastoralno-teologiczny: „O tym, co stać ma się niebawem (Ap 1,1)”, w: Verba Sacra. Biblia Kaszubska. Knéga Apokalipsy św. Jana, Wejherowo 2018, s. 3-5. Oddane do druku:

  – Charyzmaty w ujęciu Starego i Nowego Testamentu, w: Charyzmat i duchowość Rodziny franciszkańskiej w Polsce, red. Z. Styś, T. Paszkowska, Warszawa 2018.

  – Księga Psalmów w Pismach św. Klary z Asyżu, “Studia Franciszkańskie” 2018.

  Biblia w życiu św. Brata Alberta w świetle jego Pism, w: Brat naszego Boga, Lublin.

 

Promotor:

Doktorat:

Ks. Marian Miotk, Recepcja przekładów Biblii na kaszubski w kaszubskim kręgu kulturowym. Studium historyczno – kontekstualne, Poznań 2017 (obrona: 26.09.2017; recenzenci: o. prof. dr hab. H.H. Langkammer OFM i ks. prof. dr hab. M. Mikołajczak).

Magisteria:

 1. Przemysław Golec, „Przypomnieli sobie…” (J 2,17.22; 12,16). Pamięć uczniów w Ewangelii według św. Jana. Studium egzegetyczno-teologiczne, Poznań 2016, obrona 21.11.2016. (recenzent: ks. prof. dr hab. M. Mikołajczak).
 2. Paweł Pilarczyk OMI, Wiara Nikodema w Ewangelii według św. Jana i apokryfach, Poznań 2017, obrona: 8.05.2017 (recenzent: ks. prof. dr hab. M. Mikołajczak).
 3. Łukasz Gadecki, Misterium przebitego Serca Jezusa w świetle J 19,31-37, WT UAM Poznań 2018, recenzent ks. prof. dr hab. M. Mikołajczak; obrona 2.07.2018 r.

 

Recenzje

Prace magisterskie

 • Andrzej Ł. Jędrzejczak, Motyw odrzucenia Boga przez Izraela w opisach buntów na pustyni. Analiza wybranych tekstów z Księgi Wyjścia i Księgi Liczb, Poznań 2017, obrona: 26.06.2017 r. (promotor: ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot).
 • Kamila Gaweł, Instytucja zaręczyn, narzeczeństwa i małżeństwa w starożytnym Izraelu; (obrona:) promotor: ks. prof. UAM P. Ostański (recenzja wysłana 23.10.2017; obrona 6.11.2017 w Poznaniu).

Monografie lub artykuły w monografiach

Recenzent tomu: Teologia praktyczna, t. 16, 2015 UAM.

Recenzent tomu: „Poznańskie Studia Teologiczne” t. 29 (2015).

Recenzent: „Teologia praktyczna, t. 18, 2017, UAM

 

Recenzje wydawnicze

Ecumenism and Preaching the Word of God, “Teologia Praktyczna” (2017).

Odniesienia do liturgii chrzcielnej w perykopie o niewidomym od urodzenia (J 9,1-41). „Studia Franciszkańskie” (2017)

Protokoły oceny kwalifikacyjnej (studia doktoranckie dzienne)

mgr Andrzej Jędrzejczak: Kult księżyca w wierzeniach ludów ościennych i religii Izraela (oddano: 29.06.2017), stron: 21.

Opinie teologiczne (nihil obstat)

– Tekst pieśni Maryjnej, Klasztor Franciszkanów we Wschowie, 2017.

– Tekst modlitwy do św. Bernardyna ze Sieny, parafia św. Franciszka Serafickiego, Poznań 2017.

– Akademickie Gorzkie Żale, opr. L. Bielecki, K. Paczkowski, Poznań 2017.

– Życie z Bogiem dla ludzi, opr. o. Błażej Mieczysław Sekula OFM, Toruń 2018.

 

Udział w sympozjach i sesjach naukowych

– Sympozjum Biblistów Polskich, Rzeszów, 19-21.09.2016 (uczestnik)

– Poznańskie Forum Duszpasterskie: „Idźcie i nauczajcie”, Poznań, 24.09.2016 (uczestnik).

– XII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne: „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?
(Ps 8,5). Antropologia w Piśmie Świętym”
, Lublin 19-20. 10. 2016 (uczestnik).

– Sympozjum: Kościoły chrześcijańskie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1940-1990, Poznań , 15.11.2016 (uczestnik).

– Sesja naukowa z okazji 10 rocznicy inauguracji Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Poznańskiej, 17.12.2016 (uczestnik).

Księga Koheleta: Verba Sacra – Biblia Kaszubska, Wejherowo, 6.02.2017 r. (prelegent).

Towards a Biblical Thomism. Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology – UMK Toruń, 24-26.04.2017 (uczestnik).

– „Słowo o Słowie. Stworzenie świata według Rdz 1” – referat wygłoszony podczas prezentacji utworu na baryton z fortepianem, stanowiącego dzieło artystyczne w przewodzie doktorskim T. Fopke w dyscyplinie artystycznej wokalistyka na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk, 29.04.2017 (prelegent).

Księga Rodzaju cz. I: Verba Sacra 3.0 – Biblia Trzeciego Tysiąclecia, Poznań 18.06.2017 r. (autor przekładu i komentarza teologicznego).

– Verba Sacra. Księga Rodzaju. Dzieje Józefa, Przekład i komentarz teologiczno-pastoralny, Poznań: Katedra: 8.10.2017 (prelegent).

– XIII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne, „Manuskrypty z Qumran 70 lat później”, Lublin: KUL, 24-26.10.2017 r. (uczestnik).

– Konferencja Wydziału Teologicznego i PAN: „Czy Bóg stworzył liczby pierwsze?” Poznań: PAN, 29.11.2017 r. (uczestnik).

– „Brat naszego Boga. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe na zakończenie Roku Adama Chmielowskiego i Świętego Brata Alberta, referat: Biblia w życiu św. Brata Alberta w świetle jego Pism”, Lublin: Parafia św. Brata Alberta: 16.12.2017 r. (prelegent).

– Konferencja naukowa pt. „Imię Jezus w Biblii, teologii i życiu Kościoła”, Poznań WT UAM, 17.01.2018 r. (uczestnik).

– Prelekcja na temat Apokalipsy św. Jana i wyspy Patmos podczas promocji Albumu: Apokalipsa św. Jana. Impresje artystyczne Macieja Tamkuna. Wprowadzenie
i przekład tekstów biblijnych o. Adam R. Sikora OFM
, Wejherowo, 28.01.2018 r. (prelegent).

– Kościół wspólnotą w drodze do świętości. Konferencja naukowa. 1050 lecie biskupstwa poznańskiego (968-2018), Poznań 21-22.03.2018. (uczestnik).

– Droga Krzyżowa na Kalwarii Pakoskiej w świetle jej jerozolimskiego prototypu, Sympozjum  naukowe: 390  lat kujawskiej  Jerozolimy, Pakość 8.06.2018 r.  (prelegent).

Nagrody:

Nagroda III stopnia Rektora UAM za „Knéga Zôczatków” (19 września 2016).

Nagroda Prezydenta Miasta Wejherowa za przygotowanie XIV edycji Verba Sacra – Biblia kaszubska. Wejherowo, styczeń 2017.

Nagroda Prezydenta Miasta Wejherowa za przygotowanie tekstów do XV prezentacji Biblii Kaszubskiej (Apokalipsy św. Jana) w ramach projektu Verba Sacra, Wejherowo, 29.01.2018 r.

II Nagroda na XIX Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „COSTERINA 2018” w kategorii „Translacje”.

INNA DZIAŁALNOŚĆ

Przynależność do:

– Komisji Doktryny Wiary w ramach Wydziału Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. (od 15.09.2012)

– Stowarzyszenia Biblistów Polskich

– Associazione ex-alunni del Pontificio Istituto Biblico

– Rady Naukowej „Studiów Franciszkańskich”

– Rady Naukowej „Lignum Vitae”

– Redakcji tematycznej „Poznańskich Studiów Teologicznych” (od 2013)

– Komisja ds. rozwoju na WT UAM na kadencję 2016-2020 (od 01.10.2016).

– Przewodniczący Komisji doktorskiej dla kandydatów z dziedziny nauk biblijnych, teologii patrystycznej i historii Kościoła na kadencję 2016-2020 (od 01.10. 2016 r.).

– Komisji cenzorów Prowincji św. Franciszka OFM (od 2016).

– Kierownik Zakładu Nauk Biblijnych (do 30.08.2017)

 

o. prof. UAM dr hab. Borys J. Soiński OFM

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WT UAM w Poznaniu (studia stacjonarne): Podstawy psychologii, Psychologia ogólna, Psychologia rozwojowa, Psychologia i medycyna pastoralna, Seminarium magisterskie (10 magistrantów);

WT UAM w Poznaniu (studia niestacjonarne): Seminarium magisterskie (8 magistrantów);

WT UAM w Poznaniu (Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne i Katechezy Przedszkolnej): Psychologia religii;

WSD TChr w Poznaniu: Psychologia ogólna, Psychologia i medycyna pastoralna;

WSD OFM we Wronkach: Psychologia i medycyna pastoralna, Seminarium magisterskie (5 magistrantów);

WSD Diecezji Bydgoskiej: Psychologia i medycyna pastoralna.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Opublikowane oraz oddane do druku książki i artykuły

 1. Redakcja monografii zbiorowej: Wybrane aspekty kryzysów egzystencjalnych
  i religijnych.
  WT UAM Poznań 2016.
 2. Kryzys tożsamości w okresie formacji początkowej kandydatów do kapłaństwa
  i życia konsekrowanego
  w: Wybrane aspekty kryzysów egzystencjalnych i religijnych, red. B. J. Soiński WT UAM Poznań 2016, s. 31-52;
 3. Emocje i uczucia – pomoc czy zagrożenie dla przeżywania wiary? w: Współczesne oblicza wiary, red. T. Nawracała, Poznań: WT UAM 2016 s.57-80;
 4. Współredakcja monografii zbiorowej: Psychologiczno-pastoralne wyzwania człowieka w wirtualnym świecie, WT UAM Poznań 2017.
 5. Wybrane konsekwencje psychospołeczne korzystania z nowych technologii cyfrowych, w: Psychologiczno-pastoralne wyzwania człowieka w wirtualnym świecie, red. B. J. Soiński, A. Wieradzka-Pilarczyk , Poznań: WT UAM 2017,  s. 63-83;
 6. Psychopatologiczne aspekty cybernetyzacji życia, w: W trosce o optymalizację procesu dydaktycznego, red. J. Szpet, Poznań: WT UAM 2017, s. 79-117.

 

Referaty i odczyty na sympozjach, konferencjach

 1. Jaki jest wpływ Internetu na relacje międzyludzkie? Korzyści i zagrożenia komunikacji wirtualnej. Referat wygłoszony podczas 48. Sympozjum Sekcji Psycho-logii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski pt. „Religijne
  i osobowościowe wyzwania człowieka w wirtualnym świecie” 18-20.09.2016.
 2. Komu trzeba wybaczyć? Referat wygłoszony podczas Sympozjum WSD OCD, Instytutu Duchowości Carmelitanum oraz Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu „Miłosierdzie Boże i ludzkie”17-19.11.2016
 3. Kryzysy psychospołeczne katechizowanych. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Lekcja religii wobec wyzwań współczesności”, Włocławek, WT UMK i Wydział Katechetyczny Diecezji Włocławskiej 15.03.2017
 4. Statusy tożsamości religijnej rodziców dzieci pierwszokomunijnych. 49. Sympozjum Sekcji Psychologii  przy Komisji Nauki Wiary KEP pt. „Współczesne oblicza religijności” (18-20.09.2017).
 5. Kryzysy psychospołeczne katechizowanych. Sesja naukowo-katechetyczna Sekcji Katechetycznej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich w Polsce, pt.: „Tożsamość katechety i katechizowanego” (26-28.01.2018).
 6. Postawy „być” i „mieć” a postrzeganie małżeństwa przez narzeczonych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Jakość narzeczeństwa, jakość i stabilność małżeństwa – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego (7.06.2018).

Udział w sympozjach i sesjach naukowych

 1. XLVIII Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski pt. „Religijne i osobowościowe wyzwania człowieka w wirtualnym świecie” Kodeń, OMI 18-20.09.2016 (referent, organizator);
 2. Konferencja Międzynarodowa organizowana przez Deutsches Institut für Jugend und Gesellschaft „Broadening Perspectives on Same-Sex Attraction”Balatonszarszo, Węgry 22-24.09.2016 (uczestnik)
 3. Kościoły chrześcijańskie w Europie środkowo-wschodniej w latach 1940-1990 Poznań, WT UAM 15.11.2016 (uczestnik);
 4. Sympozjum WSD OCD, Instytutu Duchowości Carmelitanum oraz Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu „Miłosierdzie Boże i ludzkie” Poznań, WSD OCD 17-19.11.2016 (referent, uczestnik);
 5. Opieka wspierająca w medycynie. Chory na nowotwór. Bydgoszcz, CM UMK24-25.11.2016 (uczestnik);
 6. Wokół Wielkiego Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Poznań, PAN 30.11.2016 (uczestnik)
 7. XVII Sympozjum Teologiczne „Evangelium vitae” O nowa kulturę ludzkiego życia Kazimierz Biskupi, WT UAM, PWT w Warszawie, WSD MSF 22-23.02.2017 (uczestnik);
 8. Konferencja Ogólnopolska „Lekcja religii wobec wyzwań współczesności”, Włocławek, WT UMK i Wydział Katechetyczny Diecezji Włocławskiej 15.03.2017 (referent, uczestnik);
 9. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 800-lecia urodzin św. Bonawentury z Bagnoregio (1217-2017) pt. „Bonawenturiański system myślenia. Pytanie o aktualność”, Kraków, Ośrodek Studiów Franciszkańskich UPJPII, Instytut Studiów Franciszkańskich 01-02.06.2017 (uczestnik).
 10. 53. Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych pt. „Syn, brat, ojciec – ksiądz i kobiety”, Częstochowa – Jasna Góra, 04-07.09.2017 (uczestnik).
 11. 49. Sympozjum Sekcji Psychologii  przy Komisji Nauki Wiary KEP pt. „Współczesne oblicza religijności”, Łódź-Łagiewniki OFM Conv. 18-20.09.2017 (organizator-referent).
 12. Konferencja Międzynarodowa organizowana przez The International Federation for Therapeutic and Counselling Choice (IFTCC) pt. „Attraction, Avoidance and Dependence: What is Love?”, Kosicka Bela near Kosice, Slovakia 02-04.11.2017 (uczestnik).
 13. Sesja naukowo-katechetyczna Sekcji Katechetycznej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich w Polsce, pt. „Tożsamość katechety i katechizowanego”, Częstochowa, 26-28.01.2018 (referent).
 14. Konferencja Naukowa pt. „Fenomeny kulturowe w Europie. Dwugłos teologii i dialogu społecznego”, próba analizy i diagnozy. WT UAM Poznań, 12.04.2018  (uczestnik).
 15. Sympozjum naukowe pt.  „Miłość – Małżeństwo – Rodzicielstwo. «Humanae Vitae»: Wzniosła teoria, czy realna pomoc?”, WT UAM Poznań, 5.05.2018 (uczestnik).
 16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Jakość narzeczeństwa, jakość i stabilność małżeństwa”, WT US Szczecin, 7.06.2018 (referent).
 17. Sympozjum naukowe pt. „390 lat kujawskiej Jerozolimy”, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW Bydgoszcz; Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Pakości i Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości, 8.06.2018 (uczestnik).
 18. IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości pt. „Religia – duchowość – zdrowie – relacje społeczne”, UO Opole 25-26.06.2018 (uczestnik).

Promotor

Magisteria:

– Marta Jagielska, Psychologiczna analiza modlitwy dziecka we wczesnym wieku szkolnym, WT UAM, 21 września 2017 r.

– Jakub Madajczyk, Cierpliwość aplikacją cnoty nadziei, na podstawie życia i Pism świętego Franciszka z Asyżu, WT UAM, 10 maja 2018 r.

– Magda Weimann, Poczucie zmiany siebie i integracja osobowa sióstr zakonnych we wczesnej dorosłości, WT UAM, 18 czerwca 2018 r.

– Adrianna Pelc, Rola wychowania katolickiego w procesie kształtowania religijności. Badania maturzystów ze szkół urszulańskich, WT UAM, 18 czerwca 2018 r.

– Renata Barkowska, Znaczenie kierownictwa duchowego dla praktyki życia chrześcijańskiego w opinii członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich,  WT UAM, 3 lipca 2018 r.

Licencjaty:

– Paulina Jurga, Osobowość narcystyczna w relacji do zachowań aspołecznych w świetle literatury psychologicznej, WT UAM, 21 września 2017 r.

– Maja Nowak, Syndrom wypalenia w wybranych zawodach w świetle literatury psychologicznej, WT UAM, 1 września 2017 r.

– Natalia Rycerz, Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym w opinii i postawach młodzieży, WT UAM, 21 września 2017 r.

INNA DZIAŁALNOŚĆ

– Prezes Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej na kadencję 2017-2021

– Członek Rady Naukowej WT UAM na kadencję 2016-2020

– Pełnomocnik Dziekana WT UAM ds. organizacji studiów we Wronkach na kadencję 2016-2020

– Członek wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskich na WT UAM na kadencję 2016-2020

– Egzaminator  Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

– Członek Komisji ds. wydawnictw WT UAM  na kadencję 2016-2020

– Członek Rady Programowej dla kierunku studiów Dialog i doradztwo społeczne na WT UAM

– Organizator cyklicznych sesji terapeutycznych dla Alumnów DDA z Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce  (w okresie sprawozdawczym zakończyła się IX Edycja terapii);

– Definitor Prowincji św. Franciszka w Polsce OFM

– Rektor WSD OFM we Wronkach

– Do dyspozycji gwardiana

 

o. dr Hieronim B. Stypa OFM

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WSD OFM we Wronkach:

– Teologia moralna fundamentalna (wykład, ćw.)

– Pokuta i sakrament pokuty (wykład, ćw.)

– Zajęcia z tutorem (ćw.)

Wykłady okolicznościowe

– Cykl wykładów nt. małżeństwa i rodziny Mężczyzną i niewiastą stworzył ich dla duszpasterstwa postakademickiego PULS w Poznaniu

– Cykl wykładów nt. spowiedzi małżeńskiej  dla duszpasterstwa postakademickiego PULS w Poznaniu.

Moralne aspekty konsekracji zakonnej. Cykl wykładów dla Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Opublikowane oraz oddane do druku książki i artykuły

Książka Odpowiedzialność spowiednika za życie duchowe małżonków, WT UAM, Poznań 2017 r.

Referaty i odczyty na sympozjach, konferencjach

Moralne środowisko współczesnej ewangelizacji. Referat w ramach Forum Duszpasterskiego „Idźcie i głoście” organizowanego przez Ruch Kultury Chrześci-jańskiej „Odrodzenie”, Czarnków 03.12.2016 (prelegent)

INNA DZIAŁALNOŚĆ

– Wicerektor i magister braci kleryków i juniorystów

– Sekretarz Formacji i Studiów Konferencji Północnosłowiańskiej OFM

 

o. mgr Salezy B. Tomczak OFM

 

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WSD OFM we Wronkach: Historia Zakonu Braci Mniejszych (wykład monograficzny)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Publikacje:

„Studia  Franciszkańskie” t. 26 [red.], Poznań 2016, ss. 439;

Słowo wstępne, w: „Studia Franciszkańskie” t. 26, s.11-12;

Eleuteriusz Stanisław Klimczak OFM (1937-216), w: „Studia Franciszkańskie”
t. 26, s. 339-342.

Udział w sympozjach i sesjach naukowych

Sympozjum „Oblicza miłosierdzia”: Zarys dziejów Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, Toruń 12-18 marca 2016 (prelegent)

 

INNA DZIAŁALNOŚĆ

# Redaktor „Studiów Franciszkańskich”

# Kustosz Centralnej Biblioteki Prowincji św. Franciszka z Asyżu w Poznaniu

# Kustosz Muzeum Prowincji św. Franciszka z Asyżu w Poznaniu

# Redaktor „Komunikatów i Wiadomości Prowincji św. Franciszka z Asyżu”

 

o. dr Mateusz J. Wierzbicki OFM


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Książki:

 • Alexandri de Hales Quaestiones disputatae de lapsu angelorum ac protoparentum, critice editae a Hyacintho Matthaeo Wierzbicki OFM. Editiones Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas – Grottaferrata (Roma) 2015, pp. 398. (Bibliotheca Franciscana Scholastica Medii Aevi – Tom. XXXI. ISBN 978-88-7013- 294-6).
 • Alexandri de Hales Quaestiones disputatae de peccato veniali et de conscientia, critice editae a Hyacintho Matthaeo Wierzbicki OFM. Editiones Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas – Grottaferrata (Roma) 2016, pp. 320. (Bibliotheca Franciscana Scholastica Medii Aevi – Tom. XXXII. ISBN 978-88-7013- 297-7).

 

Artykuły

L’irremissibilità del peccato degli angeli secondo Alessandro di Hales in: „Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016) pp. 585-596.