wejherowo2016 Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne

Działalność naukowa


Działalność dydaktyczno-naukowa
wykładowców WSD we Wronkach
w roku akademickim 2015/2016

(na podstawie nadesłanych ankiet – kolejność alfabetyczna)

 


o. dr Arkadiusz M. Czaja OFM

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WSD OFM we Wronkach: Prawo kanoniczne

Nowicjat Zgromadzenia ss. Elżbietanek w Puszczykowie: Prawo zakonne

Nowicjat Prowincji św. Franciszka z Asyżu OFM w Osiecznej: Prawo zakonne

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Opublikowane oraz oddane do druku książki i artykuły

 1. Sędzia w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa w: Struktura i działal-ność Sądu Diecezjalnego w Tarnowie w latach 1983–2015, red. R. Kantor, Wydawnictwo Naukowe. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 2016, s. 29–40 (wersja drukowana i wersja online).
 2. Obrońca węzła małżeńskiego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa w: Struktura i działalność Sądu Diecezjalnego w Tarnowie w latach 1983–2015, red. R. Kantor, Wydawnictwo Naukowe. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 2017, (artykuł przyjęty do druku).
 3. A selection of issues concerning the Sacrament of the Holy Eucharist in the valid canonical legislation „The Review of Comparative Law” 26/27, No. 3/4 (2016), pp. 89–106 (wersja drukowana i online).
 4. A selection of issues concerning Friday as the day of penance in the aspect of canon law, „The Review of Comparative Law” 24, No. 1 (2016), pp. 69–88 (wersja drukowana i online).
 5. Geneza i znaczenie posługi rodziców chrzestnych w ujęciu liturgiczno-kanonicznym, „Ruch Biblijny i Liturgiczny. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Teologicznego” LXIX (2017), nr 1.
 6. Franciszkański Zakon Świeckich jako zakon w aspekcie teologiczno kanonicznym w: Charyzmat franciszkański dzisiaj na podstawie Reguły. Materiały do formacji ciągłej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce na rok 2017, praca zbiorowa, Warszawa 2017, s. 10–18.
 7. Rola i znaczenie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich we współczesnej ewangelizacji w: Toruńskie Wiadomości Kościelne. Urzędowe Pismo Diecezji Toruńskiej. Kwartalnik Diecezji Toruńskiej, XXV (2016), nr 1-2 (96-97), s. 324-336.
 8. Franciszkański Zakon Świeckich jako zakon franciszkański w aspekcie kanoniczno-pastoralnym w: Charyzmat franciszkański dzisiaj na podstawie Reguły. Materiały do formacji ciągłej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce na rok 2017, praca zbiorowa, Warszawa 2017, s. 23–31.
 9. Specyfika przyrzeczenia życia ewangelicznego składanego we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w: Charyzmat franciszkański dzisiaj na podstawie Reguły. Materiały do formacji ciągłej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce na rok 2017, praca zbiorowa, Warszawa 2017, s. 35–45.
 10. Niedziela dniem odpoczynku „Głos św. Franciszka” 57 (2016), nr 9, s. 31–36.
 11. Kanonizacja i kult Świętego Franciszka z Asyżu, „Tercjarz. Miesięcznik Fran-ciszkańskiego Zakonu Świeckich w Brodnicy” X (2016), nr 3 (108), s. 1–5.
 12. Obowiązek troski o osoby chore i starsze „Z życia naszej Wspólnoty” V (2016), nr 119, s. 1–2.
 13. Święty Franciszek z Asyżu wiernym naśladowcą Jezusa Chrystusa „Z życia naszej Wspólnoty” V (2016), nr 125, s. 3–4.
 14. FZŚ jako zakon w aspekcie teologiczno-kanonicznym. Konferencja formacyjna „Głos św. Franciszka” 58 (2017), nr 2, s. 20–26.
 15. Miłakowo miejscem upamiętnienia żołnierzy niezłomnych „Nasz Głos. Niezale-żny Tygodnik Lokalny Regionu Ostródzkiego”, http://nasz–glos.com/ 2017/03/28/ wiadomości/ludzie–powiat/935–milakowo–miewjscem-pamieci–o–zolnierzach–niez-lomnych (artykuł online).
 16. FZŚ jako zakon franciszkański w aspekcie kanoniczno-pastoralnym. Konferencja formacyjna, „Głos św. Franciszka” 58 (2017), nr 4, s. 18–24.
 17. Piękno miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, „Głos św. Franciszka” 58 (2017), nr 5, s. 34–36.
 18. Słowo wstępne w: Pielgrzymka Szlakiem Sanktuariów Maryjnych w 100-ną rocznicę Objawień Najświętszej Maryi Panny w Fatimie. Miłakowo – Kartuzy – Sianowo – Potęgowo – Wejherowo, red. A.M. Czaja, Miłakowo 2017, s. 3–4.
 19. Specyfika przyrzeczenia życia ewangelicznego składanego w FZŚ. Konferencja formacyjna, „Głos św. Franciszka” 58 (2017), nr 6, s. 18–23.

Referaty i odczyty na sympozjach, konferencjach

 1. Znaczenie i skutki profesji wieczystej złożonej w Zakonie Braci Mniejszych Toruń 5 lipca 2016 roku. Duchowość franciszkańska – jej źródła oraz wpływ na współczesne życie chrześcijanina. Wykład wygłoszony w ramach formacji dla członków wspólnoty miejscowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z Sierakowic. Sierakowice, 4 listopada 2015 roku.
 2. Święty Franciszek z Asyżu a żłóbek w Greccio, Miłakowo 6 stycznia 2017 roku.
 3. Profesja wieczysta w prawie kanonicznym, Wieliczka 5 lipca 2017 roku

 

INNA DZIAŁALNOŚĆ

# Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce

# Przewodniczącego Komisji Prawnej w Prowincji Świętego Franciszka z Asyżu, Zakonu Braci Mniejszych w Polsce

# Sędzia Sądu Diecezji Toruńskiej

# Adwokat kościelny w kanonicznych procesach karnoadministracyjnych

# Asesor w kanonicznych procesach karnoadministracyjnych

# Obrońca węzła małżeńskiego

# Gwardian klasztoru w Miłakowie

# Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

# Członek Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Organizacja konferencji naukowych: „Miłakowskie Spotkania Naukowe”:

 • 12 września 2016 roku: In vitro. Dlaczego nie?
 • 4 grudnia 2016 roku: Franciszkański Zakon Świeckich drogą do świętości
  i Rodzina Świętego Ludwika króla Francji
  .
 • 11 grudnia 2016 roku: Przyczyny nieważności małżeństwa w prawie kanonicz-nym.

 

 

 

o. dr Filemon T. Janka OFM

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WT UAM w Poznaniu (studia stacjonarne): Historia filozofii

WT UAM w Poznaniu (studia niestacjonarne): Filozofia przyrody

WT UAM w Poznaniu (studia doktoranckie i podyplomowe): Ogólna metodologia nauk z elementami nauk teologicznych; wykład monograficzny: Filozofia nowożytna
a religia: zgodność, kompromis, czy konflikt?

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Opublikowane oraz oddane do druku książki i artykuły

Artykuły

Wrong understanding of freedom in the contemporary world in the context of the anti-life practices (oddane do druku), Gniezno 2017

 

Referaty i odczyty na sympozjach, konferencjach

Konferencja dla Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce, Poznań 13.11.2016 r.

Konferencja dla przełożonych Prowincji św. Franciszka w Polsce, Poznań             09.05.2017 r.

Udział w sympozjach i zjazdach

Bonawenturiański system myślenia. Pytanie o aktualność, Kraków 01-02.06.2017 r. (referent)

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Filozoficzne aspekty doświadczenia mistycznego pt. Doświadczenie mistyczne we wczesnym średniowieczu. Perspektywa filozoficzna, Łódź – Porszewice 18-19.06.2017 r. (prelegent)

INNA DZIAŁALNOŚĆ

Wikariusz Prowincjalny

 

 

 

 

 

o. dr Mikołaj J. Rąpała OFM

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WSD OFM Wronki: Filozofia Boga

Udział w sympozjach i zjazdach

Krakowskie Sympozjum Filozofii Biologii: Rola Filozofii w Biologii, Wydział Filozoficzny UJ, Kraków 21.04.2017 (uczestnik)


 

o. prof. dr hab. Adam R. Sikora OFM

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WSD OFM we Wronkach: Pisma Janowe (wykład i ćw.); Wykłady monograficzne: Postać umiłowanego ucznia Jezusa w czwartej Ewangelii; Kapłaństwo w Nowym Testamencie;

WT UAM w Poznaniu: Ewangelie synoptyczne; Seminarium naukowe.

Wykłady okolicznościowe:

Księgi Prorockie, 18 godz. wykładów dla Sióstr Chrystusa Króla w Morasku (październik – maj 2016/2017).

Duchowość Ewangelii według św. Jana (cz. I) – prelekcja dla Kręgu Biblijnego alumnów ASD w Poznaniu, 14.12.2016 r.

Duchowość Ewangelii według św. Jana (cz. II) – prelekcja dla Kręgu Biblijnego alumnów ASD w Poznaniu, 29.05.2017 r.

Betlejem w Piśmie świętym, historii i archeologii – wykład dla uczestników kręgu biblijnego przy parafii p.w. św. Franciszka Serafickiego w Poznaniu, styczeń 2017 r.

– Cykl wykładów biblijnych na temat Problematyki wiary w Ewangelii według św. Jana – dla Duszpasterstwa Akademickiego „Porcjunkula”– 4-5.03.2015, Nadziejewo k/ Środy Wielkopolskiej.

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Opublikowane oraz oddane do druku książki i artykuły

Książki

 1. Kalwaria Wejherowska. Święte Miejsca Jerozolimy na Kaszubach, Wejherowo 2016: Oskar & Wydawnictwo BiT, ISBN 978-83-65175-27-4, str. 132.
 2. Knéga Kapłańskô (Księga Kapłańska. tłum. z języka hebrajskiego na język kaszubski), Gdańsk: Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 2017.

Artykuły

 1. Teologia chrztu w Ewangelii według św. Jana (J 3,1-21; 4,1-30; 9,1-39; 19,34). Próba syntezy, w: Chrzest Polski 966-2016. Ujęcie interdyscyplinarne, red. B. Kochaniewicz, Poznań: WT UAM 2016, s. 17-32.
 2. Przekład Księgi Koheleta na kaszubski, w: Verba Sacra. Biblia Kaszubska. Księga Koheleta. Knéga Kòheleta, Wejherowo 2017, s. 6-14.
 3. Przekład Księgi Koheleta na język polski, w: Verba Sacra. Biblia Kaszubska. Księga Koheleta. Knéga Kòheleta, Wejherowo 2017, s. 15-23.
 4. 4. Komentarz teologiczny: Księga Koheleta – „marność nad marnościami”, w: Verba Sacra. Biblia Kaszubska. Księga Koheleta. Knéga Kòheleta, Wejherowo 2017, s. 3-5.
 5. „W domu Ojca Mego mieszkań jest wiele” (J 14,2). Perspektywa chrześcijańskiej nadziei, „Biblica Patristica Thoruniensia” v. 9 nr 4 (2016), 99-114.
 6. Przekłady tekstów biblijnych na kaszubski. Historia i współczesność, „Slavia” (2017), s. 407-428.
 7. Kodeks  Purpurowy (N; 022) – świadek Ewangelii według św. Marka z Patmos, Warszawa UKSW 2016 (oddany do druku 02.06.2016)
 8. Teksty biblijne w Cwicźeniu Katechismowym Szymona Krofeja – osiemnasto-wiecznym zabytku piśmiennictwa kaszubskiego, „Studia Gnesiensis” (2017) (wysłany do wydawnictwa: 01.07.2017).
 9. Biogram: Adam R. Sikora, w: Encyklopedia 100-lecia KUL

 

Promotor:

Magisteria:

 1. Przemysław Golec, „Przypomnieli sobie…” (J 2,17.22; 12,16). Pamięć uczniów w Ewangelii według św. Jana. Studium egzegetyczno-teologiczne, Poznań 2016, obrona 21.11.2016. (recenzent: ks. prof. dr hab. M. Mikołajczak).
 2. Paweł Pilarczyk OMI, Wiara Nikodema w Ewangelii według św. Jana i apokryfach, Poznań 2017, obrona: 8.05.2017 (recenzent: ks. prof. dr hab. M. Mikołajczak).

 

Recenzje

Prace magisterskie

Andrzej Ł. Jędrzejczak, Motyw odrzucenia Boga przez Izraela w opisach buntów na pustyni. Analiza wybranych tekstów z Księgi Wyjścia i Księgi Liczb, Poznań 2017, obrona: 26.06.2017 r. (promotor: ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot).

Monografie lub artykuły w monografiach

Recenzent tomu: Teologia praktyczna, t. 16, 2015 UAM.

Recenzent tomu: „Poznańskie Studia Teologiczne” t. 29 (2015).

 

Recenzje wydawnicze

Ecumenism and Preaching the Word of God, “Teologia Praktyczna” (2017).

Odniesienia do liturgii chrzcielnej w perykopie o niewidomym od urodzenia (J 9,1-41). „Studia Franciszkańskie” (2017)

Protokoły oceny kwalifikacyjnej (studia doktoranckie dzienne)

mgr Andrzej Jędrzejczak: Kult księżyca w wierzeniach ludów ościennych i religii Izraela (oddano: 29.06.2017), stron: 21.

Opinie teologiczne (nihil obstat)

Tekst pieśni Maryjnej, Klasztor Franciszkanów we Wschowie, 2017.

Tekst modlitwy do św. Bernardyna ze Sieny, parafia św. Franciszka Serafickiego, Poznań 2017.

 

Udział w sympozjach i sesjach naukowych

– Sympozjum Biblistów Polskich, Rzeszów, 19-21.09.2016 (uczestnik)

– Poznańskie Forum Duszpasterskie: „Idźcie i nauczajcie”, Poznań, 24.09.2016 (uczestnik).

– XII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne: „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?
(Ps 8,5). Antropologia w Piśmie Świętym”
, Lublin 19-20. 10. 2016 (uczestnik).

– Sympozjum: Kościoły chrześcijańskie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1940-1990, Poznań , 15.11.2016 (uczestnik).

– Sesja naukowa z okazji 10 rocznicy inauguracji Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Poznańskiej, 17.12.2016 (uczestnik).

Księga Koheleta: Verba Sacra – Biblia Kaszubska, Wejherowo, 6.02.2017 r. (prelegent).

Towards a Biblical Thomism. Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology – UMK Toruń, 24-26.04.2017 (uczestnik).

– „Słowo o Słowie. Stworzenie świata według Rdz 1” – referat wygłoszony podczas prezentacji utworu na baryton z fortepianem, stanowiącego dzieło artystyczne w przewodzie doktorskim T. Fopke w dyscyplinie artystycznej wokalistyka na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk, 29.04.2017 (prelegent).

Księga Rodzaju cz. I: Verba Sacra 3.0 – Biblia Trzeciego Tysiąclecia, Poznań 18.06.2017 r. (autor przekładu i komentarza teologicznego).

Nagrody:

Nagroda III stopnia Rektora UAM za „Knéga Zôczatków” (19 września 2016).

Nagroda Prezydenta Miasta Wejherowa za przygotowanie XIV edycji Verba Sacra – Biblia kaszubska. Wejherowo, styczeń 2017.

INNA DZIAŁALNOŚĆ

Przynależność do:

# Komisji Doktryny Wiary w ramach Wydziału Przekazu Wiary, Nauczania

i Wychowania Katolickiego w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. (od 15.09.2012)

# Stowarzyszenia Biblistów Polskich

# Associazione ex-alunni del Pontificio Istituto Biblico

# Rady Naukowej „Studiów Franciszkańskich”

# Rady Naukowej „Lignum Vitae”

# Redakcji tematycznej „Poznańskich Studiów Teologicznych” (od 2013)

# Komisja ds. rozwoju na WT UAM na kadencję 2016-2020 (od 01.10.2016).

# Przewodniczący Komisji doktorskiej dla kandydatów z dziedziny nauk biblijnych, teologii patrystycznej i historii Kościoła na kadencję 2016-2020 (od 01.10. 2016 r.).

# Komisji cenzorów Prowincji św. Franciszka OFM (od 2016).

# Komitetu Organizacyjnego „Biblia 3.0 czyli Biblia Trzeciego Tysiąclecia” (od maja 2017 r.).

 

 


 

o. prof. UAM dr hab. Borys J. Soiński OFM

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WT UAM w Poznaniu (studia stacjonarne): Podstawy psychologii, Psychologia ogólna, Psychologia rozwojowa, Psychologia i medycyna pastoralna, Seminarium magisterskie (6 magistrantów), Seminarium licencjackie (3 licencjuszy)

WT UAM w Poznaniu (studia niestacjonarne): Seminarium magisterskie (8 magistrantów), Psychologia ogólna

WSD OFM we Wronkach: Psychologia ogólna (wykłady); Seminarium magisterskie (3 magistrantów)

WSD TChr w Poznaniu: Psychologia pastoralna (wykłady), Seminarium magisterskie (1 magistrant)

WSD Diecezji Bydgoskiej: Psychologia i medycyna pastoralna (wykłady, VI rok)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Opublikowane oraz oddane do druku książki i artykuły

 1. Redakcja monografii zbiorowej: Wybrane aspekty kryzysów egzystencjalnych
  i religijnych.
  WT UAM Poznań 2016.
 2. Kryzys tożsamości w okresie formacji początkowej kandydatów do kapłaństwa
  i życia konsekrowanego
  w: Wybrane aspekty kryzysów egzystencjalnych i religijnych, red. B. J. Soiński WT UAM Poznań 2016, s. 31-52;
 3. Emocje i uczucia – pomoc czy zagrożenie dla przeżywania wiary? w: Współczesne oblicza wiary, red. T. Nawracała, Poznań: WT UAM 2016 s.57-80;

 

Referaty i odczyty na sympozjach, konferencjach

 1. Jaki jest wpływ Internetu na relacje międzyludzkie? Korzyści i zagrożenia komunikacji wirtualnej. Referat wygłoszony podczas 48. Sympozjum Sekcji Psycho-logii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski pt. „Religijne
  i osobowościowe wyzwania człowieka w wirtualnym świecie” 18-20.09.2016.
 2. Komu trzeba wybaczyć? Referat wygłoszony podczas Sympozjum WSD OCD, Instytutu Duchowości Carmelitanum oraz Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu „Miłosierdzie Boże i ludzkie”17-19.11.2016
 3. Kryzysy psychospołeczne katechizowanych. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Lekcja religii wobec wyzwań współczesności”, Włocławek, WT UMK i Wydział Katechetyczny Diecezji Włocławskiej 15.03.2017

Udział w sympozjach i sesjach naukowych

 1. XLVIII Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski pt. „Religijne i osobowościowe wyzwania człowieka w wirtualnym świecie” Kodeń, OMI 18-20.09.2016 (referent, organizator);
 2. Konferencja Międzynarodowa organizowana przez Deutsches Institut für Jugend und Gesellschaft „Broadening Perspectives on Same-Sex Attraction”Balatonszarszo, Węgry 22-24.09.2016 (uczestnik)
 3. Kościoły chrześcijańskie w Europie środkowo-wschodniej w latach 1940-1990 Poznań, WT UAM 15.11.2016 (uczestnik);
 4. Sympozjum WSD OCD, Instytutu Duchowości Carmelitanum oraz Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu „Miłosierdzie Boże i ludzkie” Poznań, WSD OCD 17-19.11.2016 (referent, uczestnik);
 5. Opieka wspierająca w medycynie. Chory na nowotwór. Bydgoszcz, CM UMK24-25.11.2016 (uczestnik);
 6. Wokół Wielkiego Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Poznań, PAN 30.11.2016 (uczestnik)
 7. XVII Sympozjum Teologiczne „Evangelium vitae” O nowa kulturę ludzkiego życia Kazimierz Biskupi, WT UAM, PWT w Warszawie, WSD MSF 22-23.02.2017 (uczestnik);
 8. Konferencja Ogólnopolska „Lekcja religii wobec wyzwań współczesności”, Włocławek, WT UMK i Wydział Katechetyczny Diecezji Włocławskiej 15.03.2017 (referent, uczestnik);
 9. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 800-lecia urodzin św. Bonawentury z Bagnoregio (1217-2017) pt. „Bonawenturiański system myślenia. Pytanie o aktualność”, Kraków, Ośrodek Studiów Franciszkańskich UPJPII, Instytut Studiów Franciszkańskich 01-02.06.2017 (uczestnik).

Promotor

6 Magistrantów

2 Licencjuszy

INNA DZIAŁALNOŚĆ

# Przewodniczący Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski na kadencję 2013-2018;

# Pełnomocnik Dziekana WT UAM ds. organizacji studiów we Wronkach na kadencję 2016-2020

# Członek wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskich na WT UAM na kadencję 2016-2020

# Członek Komisji ds. wydawnictw WT UAM  na kadencję 2016-2020

# Organizator cyklicznych sesji terapeutycznych dla Alumnów DDA z Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce  (w okresie sprawozdawczym rozpoczęła się 9. edycja terapii);

 


 

o. dr Hieronim B. Stypa OFM

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WSD OFM we Wronkach: Teologia moralna szczegółowa (wykład)

Wykłady okolicznościowe

Cykl wykładów nt. małżeństwa i rodziny Mężczyzną i niewiastą stworzył ich dla duszpasterstwa postakademickiego PULS w Poznaniu

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Referaty i odczyty na sympozjach, konferencjach

Moralne środowisko współczesnej ewangelizacji. Referat w ramach Forum Duszpasterskiego „Idźcie i głoście” organizowanego przez Ruch Kultury Chrześci-jańskiej „Odrodzenie”, Czarnków 03.12.2016 (prelegent)

INNA DZIAŁALNOŚĆ

# Wicerektor i magister braci kleryków i juniorystów

# Sekretarz Formacji i Studiów Konferencji Północnosłowiańskiej OFM

 

 


 

o. mgr Salezy B. Tomczak OFM

 

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WSD OFM we Wronkach: Historia Zakonu Braci Mniejszych (wykład monograficzny)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Publikacje:

„Studia  Franciszkańskie” t. 26 [red.], Poznań 2016, ss. 439;

Słowo wstępne, w: „Studia Franciszkańskie” t. 26, s.11-12;

Eleuteriusz Stanisław Klimczak OFM (1937-216), w: „Studia Franciszkańskie”
t. 26, s. 339-342.

Udział w sympozjach i sesjach naukowych

Sympozjum „Oblicza miłosierdzia”: Zarys dziejów Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, Toruń 12-18 marca 2016 (prelegent)

 

INNA DZIAŁALNOŚĆ

# Redaktor „Studiów Franciszkańskich”

# Kustosz Centralnej Biblioteki Prowincji św. Franciszka z Asyżu w Poznaniu

# Kustosz Muzeum Prowincji św. Franciszka z Asyżu w Poznaniu

# Redaktor „Komunikatów i Wiadomości Prowincji św. Franciszka z Asyżu”

 


 

o. dr Mateusz J. Wierzbicki OFM

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Książki:

 • Alexandri de Hales Quaestiones disputatae de lapsu angelorum ac protoparentum, critice editae a Hyacintho Matthaeo Wierzbicki OFM. Editiones Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas – Grottaferrata (Roma) 2015, pp. 398. (Bibliotheca Franciscana Scholastica Medii Aevi – Tom. XXXI. ISBN 978-88-7013- 294-6).
 • Alexandri de Hales Quaestiones disputatae de peccato veniali et de conscientia, critice editae a Hyacintho Matthaeo Wierzbicki OFM. Editiones Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas – Grottaferrata (Roma) 2016, pp. 320. (Bibliotheca Franciscana Scholastica Medii Aevi – Tom. XXXII. ISBN 978-88-7013- 297-7).

 

Artykuły

L’irremissibilità del peccato degli angeli secondo Alessandro di Hales in: „Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016) pp. 585-596.