Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne

Franciszkański Ruch Apostolski

 

FRA – Franciszkański Ruch Apostolski jest to grupa młodzieży działająca przy różnych klasztorach w całej Polsce. We Wronkach również taka grupa istnieje, a jej zadanie to przede wszystkim życie w duchu św. Franciszka z Asyżu i apostolstwo w swoim środowisku. Nasze spotkania mają różny charakter, bowiem są to spotkania formacyjne, modlitewne, ale też i rekreacyjne. Kilka razy w roku w jednym z klasztorów odbywa się spotkanie wszystkich wspólnot z całej prowincji, na którym dzielimy się doświadczeniem, czy tez wspólnie spędzamy czas. Prowadzimy także działalność apostolską czy to przez organizowanie zbiórki charytatywnej przed świętami Bożego Narodzenia dla najuboższych rodzin z naszego miasta, czy też przez wolontariat w Domu Dziecka. Na spotkania zapraszamy w piątki po wieczornej Mszy św., czyli ok. godz. 19.00.

 

Franc Karnawał 2015

Franc Karnawał 2015

Misterium 2015

Misterium 2015