Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne

Koło penitencjarne

„ Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”.

W naszym mieście we Wronkach znajduje się największe więzienie w Polsce. Niedaleko Zakładu Karnego mieści się nasze Seminarium Duchowne. W ramach zainteresowań kleryków, istnieje grupa braci, którzy należą do koła Penitencjarnego. Od wielu lat chodzimy do więzienia na spotkania ze skazanymi, aby swoim słowem i przykładem życia franciszkańskiego dać dobre świadectwo i umocnić w tym, że Bóg ich kocha i wybacza to zło, które uczynili, jeśli tylko szczerze będą żałować. Dla wielu tych więźniów to spotkanie na Słowie Bożym czy modlitwie, przede wszystkim na Eucharystii, jest szansą zmiany życia, nawrócenia. Te spotkania naprawdę pomagają wielu skazanym w uwierzeniu, że Bóg im odpuszcza winy, a co za tym idzie, pomogło w zmianie życia. W więzieniu bracia klerycy odbywają praktykę duszpasterską w jednym z najtrudniejszych środowisk, poznają wielu niezwykłych ludzi z trudną przeszłością, z długimi wyrokami, nawet dożywociem. Nie jest to łatwe doświadczenie, ale chcemy swoją postawą życia franciszkańskiego, głosić im Ewangelię Jezusa Chrystusa, „nieść Światło tam gdzie panują ciemności”. Bracia chodzą do więzienia dwa razy w tygodniu w piątki na katechezę, i na rozważanie Pisma Świętego, oraz w niedzielę na Msze Świętą. Ciekawym doświadczeniem braci jest możliwość raz w roku przed Świętami Bożego Narodzenia odwiedzenie skazanych w ich własnych celach, aby razem z nimi podzielić się opłatkiem i złożyć im życzenia na nadchodzące święta i Nowy Rok.

Moi drodzy, pamiętajmy w modlitwie o wszystkich uwięzionych, aby byli wolni od wszystkich swoich złych czynów, jakie popełnili. Prośmy Boga o łaskę nawrócenia dla nich.