Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne

Poświęcenie kuchni i przyjęcie posług w seminarium

Dnia 19 marca 2019 r., w Uroczystość św. Józefa, Minister Prowincjalny, o. Bernard Marciniak, w obecności współbraci, wykładowców i kucharek, przewodniczył obrzędowi poświęcenia odnowionych pomieszczeń kuchennych we wronieckim klasztorze. Z tej racji, we Wronkach gościliśmy również definitorów naszej Prowincji, którzy koncelebrowali także wieczorną Eucharystię, związaną z udzielaniem posług.

Na Mszy św. o godz. 18:30 bracia klerycy z III i IV roku, z rąk Prowincjała, o. Bernarda Marciniaka, przyjęli posługi lektoratu i akolitatu. Posługę lektoratu przyjęło trzech braci: br. Sławomir, br. Baltazar, br. Anzelm, zaś posługę akolitatu przyjęło pięciu braci: br. Paweł, br. Aureliusz, br. Pio, br. Ignacy i br. Jozafat.

Życzymy tym braciom, aby wiernie wypełniali swoją posługę, do której zostali powołani.