wejherowo2016 Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne

Powołanie i formacja

Modlitwa o rozeznanie powołania

 

Najwyższy, chwalebny Boże

rozjaśnij ciemności mego serca

i daj mi Panie

prawdziwą wiarę,

niezachwianą nadzieję,

doskonałą miłość,

zrozumienie i poznanie,

abym wypełnił Twoją świętą
i nieomylną wolę.

Amen

 

Franciszkańskie Duszpasterstwo Powołań

o. Cyryl Załęski OFM

Prowincjalny Animator Powołaniowy

ul. Mickiewicza 1, 64-510 Wronki

tel. 067 254 04 24

tel. kom. 797 907 395

powolanie@franciszkanie.net

powolanie.net