Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne

Święto patronalne naszego seminarium

W czwartek 8 listopada obchodziliśmy wspomnienie błogosławionego Jana Dunsa Szkota, franciszkanina, wielkiego filozofa, Patrona naszego Wyższego Seminarium Duchownego.

Uroczystej Mszy Świętej z okazji patronalnego święta naszej uczelni przewodniczył Minister Prowincjalny, o. dr Bernard Marciniak, który wygłosił również słowo do wiernych zgromadzonych na wieczornej Liturgii.

O. Prowincjał w swojej homilii nakreślił przełomowe fakty z życia błogosławionego zakonnika, przybliżył jego pracę oraz wskazał na ciągłą aktualność wielu myśli Doktora Subtelnego i Doktora Maryjnego również dla naszego osobistego intelektualno-duchowego rozwoju. Po Mszy Świętej została odmówiona litania ku czci Błogosławionego Jana Dunsa, a następnie uroczyście odśpiewano hymn franciszkański.