Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne

Uroczystość Świętego Franciszka

W czwartek, 4 października, obchodziliśmy Uroczystość Świętego Naszego Ojca Franciszka.

Słowo Boże, podczas odpustowej Mszy świętej pod przewodnictwem przełożonego naszej wronieckiej wspólnoty – ojca gwardiana Tyberiusza, wygłosił ojciec Ozeasz, proboszcz naszej franciszkańskiej parafii w Poznaniu. W swej homilii zwrócił uwagę na postawę nawrócenia Biedaczyny i jego autentyczną pokutę za grzeszne życie, jednocześnie akcentując wielkie miłosierdzie św. Franciszka dla swoich współbraci. Po Mszy Świętej wszyscy zgromadzeni oddali cześć Świętemu Patriarsze w litanii, a następnie odśpiewali uroczyste „Te Deum” dziękując Bogu za dar jego świętości.