Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne

Władze seminarium

ZARZĄD WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH WE WRONKACH
PW. BŁ. JANA DUNSA SZKOTA

Minister Prowincjalny
o. dr Bernard Marciniak

Rektor
o. prof. UAM dr hab. Borys Soiński

Wicerektor
(Magister kleryków)
o. dr Hieronim Stypa

Wicemagister kleryków
o. mgr Cyryl Załęski

Ojciec duchowny
o. Włodzimierz Trendowicz