Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne

Zakończenie semestru zimowego w seminarium

Dnia 16 lutego 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym we Wronkach dobiegł końca czas nauki w semestrze zimowym.

 

O godz. 10:30 w kościele franciszkanów we Wronkach odbyła się Liturgia Słowa Bożego, której przewodniczył brat diakon Fabian Witkowski. Biorąc za podstawę swych rozważań ewangelię o Marcie i Marii wskazał wszystkim zgromadzonym konieczność ciągłego poszukiwania harmonii między życiem kontemplacyjnym a życiem naukowym oraz duszpasterskim zaangażowaniem.

Po zakończeniu Liturgii Słowa w auli seminaryjnej odbyła się konferencja pedagogiczna podsumowująca I semestr studiów we Wronkach. Nasze spotkanie zakończyliśmy wspólnym obiadem w refektarzu.